Zamówienia publiczne

dots

Jedną z usług świadczonych przez nasze Biuro Brokerskie jest obsługa Klientów realizowana w trybie zamówienia publicznego. Dotyczy to w szczególności podmiotów publicznych zobligowanych do zachowania ww. procedury z uwagi na wartość realizowanego zamówienia.

Podejmując się przeprowadzenia zamówienia publicznego na rzecz Klienta, zawieramy stosowną umowę w ramach której wykonujemy następujące czynności:

32 299 90 80 / 50


Zamówienia publiczne realizujemy jako pełnomocnik Zamawiającego. Realizowane przez nas zamówienia dotyczą zarówno ubezpieczeń majątkowych i OC działalności, jak i grupowych ubezpieczeń na życie.