Uslugi brokerskie

dots

Usługi brokerskie kierujemy do średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego, samorządów, szkół, szpitali, itp. Usługi brokerskie świadczymy w oparciu o zawartą z Klientem Umowę Serwisu Brokerskiego i otrzymane Zlecenie Brokerskie.

W zależności od zakresu zlecenia mogą one obejmować następujące czynności:

32 299 90 80 / 50


Bonus współpraca Ten system obsługi pozwala na przeniesienie na Brokera wszystkich czynności związanych z obsługą ubezpieczeniową Zleceniodawcy. Nakłada również na Brokera obowiązek działania na korzyść Zleceniodawcy z zachowaniem najwyższego poziomu staranności. Za świadczone usługi nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.